Modlitwa do Matki Bożej

Święta Mario Matko Boża,
Gwiazdo poranna, jutrzenko,
która świecisz w naszych sercach
rozkazując ciemnościom aby zajaśniały światłością,
która modlisz się za nami odkupionymi
drogocenną Krwią Jezusa Chrystusa
i prowadzisz nas, synów Swoich,
synów Jutrzenki, potomków Niewiasty,
którzy przyobleczeni w zbroję Bożą,
miażdżą głowę szatanowi,
a do tego celu zostali stworzeni na początku świata,
prowadzisz nas do zbawienia.
Amen